זכיות מצטברות שחולקו במועדון הלוטו קלאב 4 יו

בחודש פברואר 2022 הצטברו זכיות בסך של קרוב ל – 40 אלף ש”ח.
כל הכבוד למומחים.

נגישות